Uniformos drausmina mokinius, leidžia jiems jaustis mokyklos bendruomenės nariais ir už mokyklos ribų, ugdo pagarbą mokyklai.
V
ienoda apranga formuoja tvarkingos mokyklos įvaizdį.
    Mokiniai dėl nevienodos aprangos
kartais jaučiasi nesmagiai, uniforma sumažintume socialinę atskirtį.
    Mokyklinė uniforma moko aprangos etiketo, pareigingumo.
    Mokyklinė uniforma
tai vienas iš būdų kurti modern ir patrauklią mokyklą.